Listmanagement

Wanneer u een adressenbestand heeft, dan kunt u hier op een gemakkelijke manier een flinke winst uithalen. UDMS kan het bestand voor u op de markt brengen en promoten.

Wanneer u een exclusieve overeenkomst met UDMS heeft afgesloten met daarin duidelijke verkoopdoelstellingen, dan wordt er een datasheet van uw bestand opgemaakt. Een datasheet is een document dat alle informatie met betrekking tot een bestand omvat. Deze datasheet wordt vervolgens naar alle listbroking bedrijven gestuurd, zodat zij dit bestand aan hun klanten kunnen aanbieden. Ook stuurt UDMS deze datasheet in de vorm van een mailing met antwoordmogelijkheid naar de eindgebruikers van adressenbestanden, om het bestand ook rechtstreeks onder de aandacht te brengen. De datasheet zal een plaats krijgen op de website van UDMS. Vervolgens zal het bestand meelopen in de gangbare, periodieke promotieactiviteiten van UDMS. Indien dit gewenst is, zal UDMS met voorstellen komen voor extra promoties.

UDMS zal zorg dragen voor de volledige traffic die zal ontstaan uit het op de markt brengen van het bestand. Dat betekent dat UDMS de bestellingen zal coördineren en de volledige administratie zal bijhouden. U ontvangt hier dan maandelijks een uitdraai van, zodat u een factuur aan UDMS kunt sturen voor het aantal verhuurde adressen.

Indien u ook op ruilbasis adressen wilt uitleveren dan houdt UDMS voor u de swapbalans bij. U ontvangt hier op regelmatige basis een uitdraai van.

Print Friendly, PDF & Email