Dataservices

UDMS kan voor u de ontdubbeling regelen van de adressenbestanden die ingezet zullen worden voor een mailing. UDMS adviseert u in het bepalen van de ontdubbelingsprioriteiten van de bestanden, om zo een beter financieel rendement uit de mailing te kunnen halen, of juist voor een zo representatief mogelijk resultaat te behalen tegen zo laag mogelijke kosten. Wanneer u nieuwe mail uitingen wilt testen dan kan UDMS een testgrid opstellen, waarbij de resultaten van de mailing representatief geanalyseerd kunnen worden.

UDMS kan voor u bestanden valideren en verrijken (bijvoorbeeld met telefoonnummers). Diverse analyses op bestanden zijn via UDMS mogelijk, zoals bijvoorbeeld lifetime value analyses, postcodepenetratie analyses en profielanalyses.

De tarieven van UDMS zijn zeer voordelig, vraagt u eens een vrijblijvende offerte aan!

Print Friendly, PDF & Email