Welkom bij United Direct Marketing Services (UDMS)

UDMS is een direct marketing bureau, gespecialiseerd in het geven van doelgroep advies in het bijzonder op het gebied van adressenbestanden die gebruikt kunnen worden voor (e-)mailings. Met een proactieve en persoonlijke benadering streven wij naar het maximale succes voor onze klanten. Met plezier bieden wij u de beste service.

Na elke mailing van een charitatieve organisatie komen er retouren binnen. Die zakken of kratten met retouren op een actie kunnen erg overweldigend overkomen. Ook al gaat het meestal om minder dan 3% van de mailing, UDMS vindt dat het beter kan en wil met het UDMS retourenfilter bijdragen aan het terugdringen van onnodige retouren.

Een adressenbestand bepaalt voor 40-60% de respons op een mailing!
Print Friendly, PDF & Email